Společnost Resur poskytuje následující služby pro města a obce

Již přes 20 let provozujeme služby pro města a obce v oblasti sběru, svozu a třídění odpadu.

Mezi naše dlouhodobé partnery patří i světoznámé krajské lázeňské město Karlovy Vary. Separovaný odpad svážíme v podobě výhradního zastoupení  jak pro město Karlovy Vary, tak pro celou řadu měst a obcí v západočeském regionu.

Spolupracujeme s městy na osvětě v oblasti třídění využitelných složek odpadu, organizujeme „dny ekologie“ s představováním svozové techniky a samotného procesu třídění. Metodu třídění jsme posunuli v roce 2010 významným krokem vpřed instalací nové třídící linky v karlovarském kraji, která vytříděním dalších pod-druhů odpadu připravuje společně s lisovacím zařízením vhodný materiál pro specifické výrobce produktů z daných recyklovaných materiálů.

Vzhledem k tomu, že disponujeme rozsáhlou svozovou technikou nejrůznější specializace, jsme v rámci další spolupráce připraveni kdykoliv s naším vozovým parkem vypomoci i v jiných záležitostech, příp. při svozu dalších druhů odpadů, jakými jsou:

 

  • komunální odpadResur
  • velkoobjemový odpad
  • směsný stavební a demoliční odpad a suť
  • nebezpečné odpady
  • elektroodpad
  • železný odpad
  • odpad z barevných kovů


Zvážíte-li naší nabídku a vyrozumíte nás o Vašem zájmu využít našich služeb, vždy budeme připraveni kdykoliv provést optimalizaci stanovišť a jednotlivých nádob dle Vašeho přání a přání obyvatel Vašeho města. Na druhou stranu se zavazujeme přijít s návrhy na zlepšení rozmístění či posílení nádob, podle toho jak budeme monitorovat naplněnost nádob.

Pro města a obce zajišťujeme přistavení nádob na separovaný odpad z domácností a živnostníků, jedná se o známé barevné nádoby iglú či zvon o objemech od 2,8 až do 10 m3.

Provozujeme zároveň  i systém menších nádob na separovaný odpad o objemu 1100 litrů (=1,1m3) vhodných pro centra měst a lokality s úzkými či hůře dostupnými ulicemi a zákoutími.

Základní rozdělení druhů separovaného odpadu je následující:

ResurMODRÁ - PAPÍR

správný obsah: noviny, časopisy, letáky, papírové obaly, sešlápnuté a rozložené krabice, kancelářský papír, sešity

ResurŽLUTÁ - PLASTY

správný obsah: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, čisté obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kanystry, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků, polystyren, sadbovače
ResurZELENÁ - SKLO

správný obsah: láhve od nápojů ve skle (čiré i barevné), skleněné nádoby, tabulkové sklo (bez příměsi drátů apod.)

Nádoby jsou v předem stanovených intervalech vyprazdňovány pomocí speciálních svozových nákladních automobilů s velkoobjemovými kontejnery. Kontejnery jsou odděleny přepážkou, aby nedocházelo ke smíšení svážených surovin a k následným vícenákladům s opětovným tříděním a rovněž ke znehodnocení úsilí a snahy obyvatel, kteří takto poctivě třídí.


Pro jednotlivá svozová vozidla je vypracován optimální harmonogram vývozů, který zohledňuje interval naplnění a zaručuje maximální efektivitu z hlediska logistiky přepravy surovin. Tyto harmonogramy svozových tras jsou průběžně kontrolovány, eventuálně korigovány. Povinností osádky svozového vozidla je mimo jiné monitorovat stupeň naplnění jednotlivých nádob na stanovištích při průjezdu trasou, tak abychom získávali přehled o následných potřebách vývozu a dokázali navrhnout nová řešení na míru.


ResurMateriál takto svezený je dále tříděn na třídící lince v Otovicích u Karlových Varů. Vytříděný materiál je poté transportován ke konečnému zpracovateli (papírny, zpracovatelé plastů, sklárny).
Statistický program umožňuje zpracování přesné evidence likvidovaných surovin z jednotlivých obcí a slouží rovněž pro sběr dat do pravidelně odevzdávané zákonné ohlašovací povinnosti našich partnerů a zákazníků.

Veškeré informace spojené se sběrem tříděného odpadu Vám dále poskytneme na telefonních číslech na ústředí naší společnosti.
Dle konkrétních požadavků měst a obcí je možné přistavit nádoby i na další druhy odpadu jakými mohou být například: plechovky, nápojové kartony nebo použité baterie do hmotnosti 1 kg.


Bude nám ctí, máte-li zájem situaci s tříděným odpadem ve spolupráci s námi dále vylepšovat a stát se tak naším partnerem po boku dalších významných společností, měst a obcí v Západních Čechách. Naše dlouholeté zkušenosti jsou pak zárukou kvalitně provedené práce.

Poskytujeme služby pro následující segmenty...

Pro firmy

Pro firmy

čtěte více...

Pro města a obce

Pro města a obce

čtěte více...

Pro občany

Pro občany

čtěte více...

Výkup surovin

Výkup surovin

čtěte více...

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

čtěte více...