Společnost RESUR, spol. s r.o. Váš spolehlivý partner...

Resur spol. s r.o. je od roku 1992 v západních Čechách Váš profesionální partner poskytující komplexní služby při třídění a recyklaci odpadových surovin.

ResurSortiment nakládání s odpady, kterým se zabýváme, zahrnuje všemožné komodity jako papír, karton, lepenka, plasty, folie, PET lahve, sklo, dále železný šrot, barevné kovy, komunální odpad, odpady určené k uložení na skládku a v neposlední řadě i nebezpečné odpady. Dokážeme odstranit a v mnoha případech i zhodnotit i jiné nestandardní odpadní suroviny. Stačí nás kontaktovat a záležitost do detailů projednat. 

Naši řidiči se specializují na přepravu nádob a kontejnerů o velikosti od 80 litrů až do 50m3. Odstraňujeme odpad z menších i významnějších výrobních společností, četných měst a obcí, organizací průmyslové i řemeslné výroby jakož i institucí veřejné správy.

Aktuálně obsluhované provozovny jsou:  Karlovy VaryOtovice, Cheb a Tachov.

Pro občany Karlových Varů a okolí provozujeme kromě základny v Otovicích i další 2 sběrné dvory
Karlovy Vary - Růžový Vrch (Horní nádraží) = sběrna surovin
Karlovy Vary - Dvory (areál u stadionu FC Buldoci K. Vary) = sběrna surovin


ISO 9001

Společnost Resur je držitelem certifikátu kvality a managementu

Naše společnost je certifikována společností DEKRA Certification s.r.o. v oblasti ISO 9001 a ISO 14001. V roce 2012 jsme prošli úspěšnou tříletou recertifikací obou systémů => Certifikace RESUR Na naší politiku jakosti můžete nahlédnout zde => Politika RESUR

Při sběru surovin od firem, měst a obcí klademe co možná největší důraz na ekologii.
Zvláště šetrný k životnímu  prostředí  je sběr komodit do tzv. "iglú" (zvonů) o obsahu 2,8 m3 - 10 m3.

ISO 14001Nová nákladní auta na sběr komodit jsou konstruována tak, že všechna iglú z jednoho stanoviště obsáhnou při jednom svozu. Tato větší vozidla mají 4 oddíly s celkovou kapacitou 80 m3.

Dále provozujeme i celorepublikově rozšířený systém sběru tříděného odpadu do 1,1 m3 plastových nádob. Jedná se o sběr komodit výhradně pro úzké ulice či v hůře dostupných místech v historických jádrech měst, neboť systém svozu iglů (zvonů) o objemu 2,8 m3 - 10 m3 metodou hydraulické ruky je podstatně ekonomičtější.

Resur spol. s r.o. je zároveň provozovatel třídící linky v oblasti nakládání s odpady v Karlovarském kraji. Zařízení je vybaveno dle platných evropských standardů. Iglú jsou tak svážena přímo do sídla firmy v Otovicích u Karlových Varů. Tím, že máme vlastní třídící linku v místě, šetříme dále životní prostředí a nepřevážíme separovaný odpad do jiných regionů k další úpravě, ale po roztřídění a slisování už jen k přímé recyklaci. Jsme schopni nově vytřídit kromě PET lahví a nápojových kartonů (tetrapack), i transparentní či barevné fólie, duté plasty a plechovky a tzv. směsné plasty. Na linku jsou instalovány zásobníky s automatickým propojením na moderní lisovací zařízení, které svým instalovaným výkonem dokáže výrazně zhutnit materiál a dále tak šetřit životní prostředí při přepravě materiálu k návazné recyklaci. 

Jsme členy kolektivních systémů:

asekol ekokom ekolamp

GDPR