Resur a sběr nebezpečného odpaduResur

Specializujeme se také na sběr některých druhů nebezpečných odpadů v areálu firmy v Otovicích. K této činnosti máme oprávnění vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 4.11.2002. Nebezpečný odpad přijímáme jak od fyzických a právnických osob pouze za úhradu nákladů na jejich ekologickou likvidaci dle aktuálního ceníku.

V současné době přijímáme tyto druhy nebezpečných odpadů:

KÓD ODPADU DRUH ODPADU DEFINICE ODPADU
080111 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla a jiné nebezpečné látky
080317 N Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
130208 N Ostatní motorové, převodové a mazací oleje
150110 N Obaly obsahující nebezpečné látky nebo těmito látkami znečištěné
150202 N Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
160107 N Olejové filtry
160113 N Brzdové kapaliny
160601 N Olověné baterie
200121 N Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť
200123 N Vyřazená zařízení obsahující chlorovodíky
200133 N Baterie a akumulátory zařazené pod čísly 160601, 160602, 160603
200135 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
200136 O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neobsahující nebezpečné látky
160103 O Vyřazené pneumatiky – motocyklové
160103 O Vyřazené pneumatiky – osobní
160103 O Vyřazené pneumatiky – dodávkové, malé nákladní
160103 O Vyřazené pneumatiky – nákladní
160103 O Vyřazené pneumatiky – těžké nákladní
160103 O Vyřazené pneumatiky – traktorové přední
160103 O Vyřazené pneumatiky – traktorové zadní

O aktuálních cenách Vás budeme rádi informovat na našich telefonních číslech.

Poskytujeme služby pro následující segmenty...

Pro firmy

Pro firmy

čtěte více...

Pro města a obce

Pro města a obce

čtěte více...

Pro občany

Pro občany

čtěte více...

Výkup surovin

Výkup surovin

čtěte více...

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

čtěte více...