Společnost Resur poskytuje firmám následující služby

Zajistěte si spolehlivý a cenově výhodný svoz odpadů

 • Tříděný odpad k další recyklaci
 • Komunální odpad
 • Velkoobjemový odpad
 • Směsný stavební odpad a suť


ResurOdpad svážíme v kontejnerech o všech velikostech, o kapacitě od 3 m3 – 40 m3 dle potřeby zákazníka.

Přehled jednotlivých druhů kontejnerů a nádob naleznete v sekci kontejnery.


Máte zájem minimalizovat poplatky a náklady spojené s odvozem a ukládáním odpadu na skládky?
Kontaktujte nás, zdarma Vám rádi zpracujeme optimalizaci a nabídneme ekonomicky výhodné a technicky vhodné řešení dle Vašich individálních místních podmínek.

Snižte si náklady na "drahý odpad" ! Rádi Vám poradíme a navrhneme systém třídění a ukládání recyklovatelných složek odpadu:

 • karton – vícevrstvé kartonové krabice a obaly, odřezky z výroby
 • fólie – obalové folie jak transparentní (čiré) , tak barevné a různě potištěné
 • směsné plastové obaly –  kanystry, sáčky, polystyren, PET lahve, tácky
 • plastové zbytky z výroby – různé druhy zvlášť jako PP , PET,  ABS , PS , PBT..
 • smíšený papír – letáky, vyřazené katalogy, kancelářský papír, papírové obaly, časopisy
 • sklo – tabulové sklo, lahve barevné a čiré různých velikostí
 • big bagy /vaky – použitý či jednorázový big bag/vak  z textilní tkaniny
 • zbytky z výrobních linek složené z různých druhů materiálu – např. plasty s kovy
 • kabelové svazky a elektrozařízení
 • další druhy odpadů na základě konzultace s obchodním zástupcem


Využíváte k výrobě Vašich produktů železné a barevné kovy?

Váš odpad, který tvoří železo, šrot a či jakýkoliv jiný druh barevných kovů vykoupíme za aktuální tržní ceny.

Třídění odpadů je celosvětovým trendem, jehož cílem je co nejefektivnější využití surovin. V řadě evropských zemí je třídění odpadů pro firmy zákonnou povinností a Česká Republika není v tomto ohledu výjimkou. Ekonomickou výhodou třídění odpadu je skutečnost, že firma uspoří jinak za vynaložené náklady za ukládání odpadu na skládky.

Firmám nabízíme komplexní systém velkoobjemových kontejnerů (VOK) pro ukládání a svoz tříděného odpadu o objemu od 3m3 do 38 m3. Nabízíme také popelnice (120l, 240l), tzv. "sídlištní kontejnery" (1,1m3) a v případě zájmu nádoby typu iglú/zvon se spodním výsypem. Jsme schopni nabídnout každé firmě profesionální služby v odpadovém hospodářství přímo "na míru". Všem našim zákazníkům je také věnována pravidelná profesionální péče našich obchodních zástupců.

Nebezpečný odpad

Specializujeme se také na sběr nebezpečných odpadů v areálu firmy v Otovicích. K této činnosti máme oprávnění vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje dne 4.11.2002. Nebezpečný odpad přijímáme za úhradu nákladů na jejich ekologickou likvidaci dle aktuálního ceníku.

Poskytujeme služby pro následující segmenty...

Pro firmy

Pro firmy

čtěte více...

Pro města a obce

Pro města a obce

čtěte více...

Pro občany

Pro občany

čtěte více...

Výkup surovin

Výkup surovin

čtěte více...

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

čtěte více...